• OOK VOOR LEZINGEN, DEMONSTRATIES EN WORKSHOPS 0492-380548
Home » HET ÉCHTE VERHAAL - Deel 3

HET ÉCHTE VERHAAL - Deel 3

Dit komende delen gaan  over de meest voorkomende misverstanden en mythes over hypnose en hypnotherapie. En in tegenstelling tot andere hypnotiseurs en therapeuten zal ik u niet alleen de  algemene, geruststellende aspecten vertellen, maar het volledige verhaal met alle mitsen en maren. Ik zal dit doen door het antwoord geven op veel gehoorde vragen en stellingen. So let’s go!

Wat is hypnose?

Er bestaan 10 tallen definities van hypnose en deze zijn gedurende een periode van meer dan 200 jaar steeds verandert en bijgesteld. De belangrijkste kenmerken zijn dat je in staat bent je volledig te laten leiden door de woorden(instructies en suggesties) van de hypnotiseur. Je kunt dat omdat je helemaal of bijna helemaal stopt met  kritisch nadenken. Net als wanneer je helemaal opgaat in een goed boek of een film. Die functie van je brein komt tot rust. Je kunt je voorstellen dat, als je nergens over hoeft na te denken en alleen maar hoeft te luisteren en te volgen dat dat heel erg comfortabel kan zijn. Daarbij komt nog dat de hypnotiseur zijn best doet om je af te sluiten van alle externe, storende prikkels. Meestal zijn je ogen zijn dicht en de therapeut helpt je om je volledige aandacht te richten op wat hij/zij zegt.  En wat er gezegd wordt heeft betrekking op je innerlijke wereld. Wat je denkt, wat je vindt, wat je je herinnert, wat je voelt, wat de beelden in je hoofd zijn etc.. Samen werk je in een sessie toe naar een positieve verandering hiervan. Wat iemand ervaart is  volledig afhankelijk van hoe zijn/haar innerlijke wereld is. En die wereld is voor iedereen uniek. Dus kortgezegd ben je in hypnose als je je laat leiden door suggesties waarbij je niet meer kritisch nadenkt en volgzaam bent.

Hoe voelt het om in hypnose te zijn?

Hier kan geen antwoord op worden gegeven omdat dat voor iedereen anders is. De enige overeenkomst is dat iedereen het achteraf een erg aangename, comfortabele ervaring vindt.

Je zult een sessie  altijd afsluiten met een positief gevoel, een gevoel dat er goede verandering heeft plaatsgevonden. En dat voelt vaak gewoon fantastisch! De therapeut zal zijn uiterste best doen om een sessie comfortabel te laten verlopen en streeft naar een maximale en duurzame verandering. Maar om dat te bereiken moet de cliënt in sommige gevallen  eerst iets voelen wat minder prettig is. Iemand die in een vastzit in een denkpatroon van bijvoorbeeld een verslaving, moet soms eerst ervaren, intens voelen,  dat er een andere keuze mogelijk is. Het in trance ervaren van bijvoorbeeld een negatief toekomstbeeld kan een  emotie oproepen die ervoor kan zorgen dat de bereidheid tot veranderen zeer sterk wordt. Hier bouwt de therapeut dan op verder door het geven van positieve instructies en suggesties.

WORDT VERVOLGD


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.