HYPNOTHERAPIE?

ONS BREIN

Ons brein bestaat uit 100 miljard hersencellen, de neuronen. Een neuron kan communiceren met 10.00 andere neuronen en hier verbindingen mee aangaan. Zo ontstaan gedachtes, emoties en beelden. Ook geuren, kleuren,geluiden etc. worden zo vastgelegd. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Ongeveer 2 tot 4% van dit denkvermogen regelt onze basisfuncties. Onze bloedsomloop, ademhaling, autonoom zenuwstelsel wordt totaal onbewust voor ons geregeld. Het regelt ook onze instinctmatige reactie's bij gevaar. Het geeft een signaal aan ons zenuwstelsel wanneer er gevaar dreigt. 

Het bovenbewustzijn is dat gedeelte van ons bewustzijn waarmee kritisch denken en beslissingen nemen. We kunnen het vergelijken met het werkgeheugen van een computer. Het is beperkt en kan maar een aantal dingen tegelijk verwerken. Het boven bewustzijn is ongeveer 10 % van het totale bewustzijn. Het is rationeel, logisch en werkt met woorden en cijfers. Hier bevindt zich het korte-termijn geheugen.

 

Daarnaast hebben we het onderbewustzijn. Dit is de "harde schijf" en bevat alle kennis, ervaringen en emoties die we ooit in ons leven opgedaan hebben. Het werkt met beelden en gevoelens, het is creatief en bevat het lange-termijn geheugen. Het is onmetelijk groot, ongeveer 80-90 % van ons totale bewustzijn.

 

 - ALLE BESLISSINGEN DIE JE MAAKT WORDEN VOLLEDIG DOOR JE ONDERBEWUSTZIJN BEPAALD! - 

Gedrag

 

Alles wat we meegemaakt hebben, met de daarbij horende gedachtes, beelden en emoties worden in ons onderbewustzijn opgeslagen.  Deze kennisbank van ervaringen helpt ons beslissingen te nemen in nieuwe situaties die hetzelfde zijn of die dezelfde emoties oproepen.  Het vooruitzicht op een gezellig feest dat altijd leuk is zal goede gevoelens oproepen en we zullen ons vrolijk gaan gedragen. Het omgekeerde kan ook. Het vooruitzicht naar een situatie die in het verleden niet prettig is geweest roept vervelende gevoelens op en je gedrag zal dan ook anders zijn.

 

- Gedrag ontstaat door de wijze waarop we omgaan met de ontelbare situaties die in ons leven voorkomen. -

- We leren onszelf gedrag aan door KOPIËREN, ERVAREN en HERHALEN - 

 

Het steeds weer hetzelfde gedrag vertonen in gelijksoortige situaties kan een automatische reactie worden. Gedrag dat we dan onbewust en automatisch vertonen noemen we een "GEWOONTE". Een programma wat we oproepen wanneer we het nodig hebben. Een voorbeeld is het programma "autorijden". Toen we nog les hadden en de periode daarna, dachten we bij iedere handeling bewust na. Stoel en spiegels goed zetten, Sleutel erin, koppeling indrukken etc.. Nu denken we bij deze handelingen niet meer na, het is een GEWOONTE geworden.

Soms kan een gewoonte heel lastig worden, zeker als je je ervan bewust bent geworden dat je hierdoor beperkt wordt. Bijvoorbeeld bij overgewicht is vaak de gewoonte ontstaan iets te eten op momenten dat men zich beter wil voelen. Een roker grijpt naar sigaretten omdat hij/zij dit al jaren na het eten doet. Iemand met een morbide angst voor spinnen blijft angstig hiervoor omdat deze angstreactie een gewoonte, een automatisch programma is geworden. En zo zijn er tal van andere gewoontes op te noemen die een grote impact op uw leven kunnen hebben.

 

Waarom zijn gewoontes zo moeilijk te veranderen?

U weet met uw normale logische gedachten heel goed dat er een probleem is en dat uw angst voor bijvoorbeeld spinnen totaal onzinnig is, maar het lukt u niet dit gedrag te veranderen. Zelfs niet na bijvoorbeeld psycho-analyse, cognitieve therapie of andere therapieën. Veranderen door het gebruik van wilskracht alleen lukt bijna nooit. Zelf de beste topsporters, ondernemers of militairen met de sterkst ontwikkelde wilskracht hebben een heel team ter ondersteuning nodig om de gewilde prestatie te kunnen leveren. En zelfs dan lukt het vaak niet. Uw bovenbewustzijn zegt "ja", uw onderbewustzijn zegt "nee".  Op dat moment is er sprake een INTERN CONFLICT. Als er géén intern conflict is, heeft geen enkele therapie zin!

HET PROBLEEM

Er zit een soort filter, een verkeersregelaar, tussen het boven- en onderbewustzijn. Dit filter noemen we DE KRITISCHE FACTOR. Dit proces zoekt naar de informatie die het bovenbewustzijn nodig heeft. Het laat alleen toe informatie door die veilig is. Het kan alleen werken met wat er zich in het onderbewustzijn bevindt en heeft een beschermende functie. 

Bijvoorbeeld: Bij het aansteken van een barbecue checkt de kritische factor wat je hierover al weet en wat je ervaring hiermee is. Deze informatie bevindt zich in het onderbewustzijn. Op basis van die informatie kun je beslissen om hier voorzichtig mee om te gaan en aanmaakblokjes te gebruiken.

Tegelijkertijd zorgt dit filter dat nieuw gedrag moeilijk aangeleerd wordt omdat het alleen kaan werken met de informatie die het al kent. Dit is de reden dat veel therapieën die bijvoorbeeld gebruik maken van psychoanalyse, lang duren. Tot soms wel jaren. Iedere keer dat er een nieuw idee aangedragen wordt, wordt hier rationeel over nagedacht en komt de kritische factor in actie.

 

- DE KRITISCHE FACTOR BEPAALT WELKE  INFORMATIE, BEELD OF EMOTIE TOEGELATEN WORDT. ALS HET NIET PAST BIJ WAT ER ZICH IN HET ONDERBEWUSTZIJN BEVINDT, WORDT DE NIEUWE INFORMATIE NIET TOEGELATEN. HET WORDT ALS ONVEILIG BESCHOUWD -

 

Gedachtes en verkeerd aangeleerde overtuigingen uit het onderbewustzijn zoals "ik kan het niet", "dit werkt niet", "ik wordt toch nooit beter", "ik ben niets waard"etc. etc. zorgen voor afwijzing.  Dit bemoeilijkt de noodzakelijke verandering van gedachten en het daarbij horende gedrag. Alleen veelvuldig herhalen en een hele lange adem kan er soms voor zorgen dat het onderbewustzijn dit gaat accepteren.

DE OPLOSSING: HYPNOSE

 

Met behulp van hypnose is het mogelijk om de hiervoor genoemde kritische factor te omzeilen om vervolgens met hypnotherapie rechtstreeks het onderbewustzijn aan te spreken. Het is een samenspel tussen de hypnotherapeut en de cliënt waarbij de cliënt wordt begeleidt om in een trance te komen. In trance stopt het kritische denken en is de cliënt fysiek en mentaal zo ontspannen dat het mogelijk wordt direct gevoelens op te roepen en te veranderen, ideeën aan te reiken en allerlei goede suggesties te geven. Deze worden direct geaccepteerd. 

 

 -Trance is een vorm van diepe mentale ontspanning die als zeer prettig en weldadig ervaren wordt. Het gevolg van deze hypnotische trance is dat het bewuste, kritische denken stopt en daardoor wordt er geen beroep gedaan op de verkeersregelaar, de kritische factor. -

 

Tijdens de hypnotherapie kan de therapeut gebruik maken van diverse technieken zoals regressie, visualisatie, hypnotische fenomenen, NLP, Gestalttherapie, Delen-therapie etc. Daarnaast is een hypnosesessie op zich al helend door de enorme diepte van relaxatie die bereikt wordt en geeft het de cliënt een echte wellness ervaring.

Door de snelle resultaten zijn slechts een minimaal aantal sessies nodig, in sommige gevallen is één enkele sessie al voldoende. Vooral enkelvoudige angsten, fobieën en eenvoudige slechte gewoontes zijn zeer snel te verhelpen.

 

HYPNOTHERAPIE ONDERSCHEIDT ZICH VAN ANDERE THERAPIEËN DOOR:

HET WERKEN IN TRANCE

MET ZEER SNELLE RESULTATEN

ZONDER VEELEISENDE, UITPUTTENDE GESPREKKEN

MAAR ONTSPANNEN EN LUISTEREN

TIJDENS KORTE BEHANDELINGSTRAJECTEN

ZONDER MEDICIJNEN OF VOEDINGSSUPPLEMENTEN